footer-ueCreşterea Competitivităţii Economice

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

INFORMARE PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI

„Diversificarea activităţii societăţii prin înfiinţarea unei secţii de producţie
a plasei din fibră de sticlă utilizată la termoizolaţii”

Piatra Neamţ, 04.08.2015

S.C. BICO INDUSTRIES S.R.L., cu sediul în Municipiul Piatra Neamţ, Strada Petru Movilă, Nr. 31, Corp clădire C1, Județul Neamț, a finalizat implementarea proiectului „Diversificarea activităţii societăţii prin înfiinţarea unei secţii de producţie a plasei din fibră de sticlă utilizată la termoizolaţii”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în calitate de Organism Intermediar pentru Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013.
Acest proiect s-a derulat pe o perioadă de 23 luni începând cu data de 06.09.2013 şi a fost implementat în Municipiul Vaslui, Strada Metalurgiei, nr. 1, Judeţul Vaslui.
Prin proiect au fost achiziţionate un număr de 38 de echipamente noi, moderne, pentru creșterea eficienței și calității activității de producție a societății şi au fost create treisprezece noi locuri de muncă.
Implementarea acestui proiect va avea ca impact creşterea competitivității S.C. BICO INDUSTRIES S.R.L. pe piața articolelor din material plastic pentru construcții.
Valoarea totală a proiectului este de 1.920.636,60 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 934.639,00 lei.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Bostan Florin
Funcţie: Manager de Proiect
Tel. 0233 211400, Fax: 0233 211500, e-mail: office[at]bicoindustries.ro