INFORMARE PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI

“Extinderea capacității de producție a S.C. BICO INDUSTRIES S.R.L., prin creșterea volumului de plasă
de armare din fibră de sticlă, fabricată”

COD SMIS: 111551

Implementat în perioada: 06.07.2018 – 30.06.2019

S.C. BICO INDUSTRIES S.R.L., cu sediul în Municipiul Piatra Neamţ, Str. Petru Movilă nr. 31, judeţul Neamţ, a finalizat implementarea proiectului “Extinderea capacităţii de producție a S.C. BICO INDUSTRIES S.R.L., prin creşterea volumului de plasă de armare din fibră de sticlă, fabricată”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020.
Valoarea totală a proiectului este de 8.407.457,49 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de: 3.664.855,97 lei din F.E.D.R. și 646.739,29 lei din bugetul național. Proiectul a fost implementat în Municipiul Piatra Neamţ, Str. Petru Movilă nr. 31, judeţul Neamţ.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea poziției pe piață a S.C. BICO INDUSTRIES S.R.L. în domeniul producției de tesături (plasă de armare din fibră de sticlă), prin extinderea capacităţii societății prin creşterea volumului producției, modernizarea și dezvoltarea societății comerciale, creșterea profitului acesteia și crearea de sanse pentru comunitatea locală prin crearea de noi locuri de muncă.
Obiectivele specifice ale proiectului:
Creșterea productivității muncii cu 35 % în primul an de la implementare.
Realizarea, prin proiect, a unei investitii inițiale ce duce la extinderea capacității S.C. BICO INDUSTRIES S.R.L. prin creșterea volumului de plasă din fibra de sticlă, fabricată, cu 40%.
Crearea prin intermediul acestui proiect a 2 locuri de munca pe perioada nedeterminată pentru persoane din categorii defavorizate.
Rezultate obținute:
Creșterea productivității muncii.
Realizarea unei investiții inițiale și creșterea volumului producției de plasă din fibră de sticlă.
Crearea a doua locuri de muncă pentru persoane defavorizate.
Impactul investiției la nivelul localității și regiunii:
Prin crearea celor doua noi locuri de muncă pentru persoane defavorizate și dezvoltarea capacității de producție, personalul din zona localității va fi încurajat să se stabilizeze și să își crească nivelul de trai.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Pentru informații detaliate, despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro precum și www.inforegio.ro și facebook.com/inforegio.ro

Pentru detalii suplimentare se pot folosi următoarele date de contact:
Telefon: 0233 211400, Fax: 0233 211500, E-mail: office[at]bicoindustries.ro